×
×
PSX FI
Kieli:
Finnish

Etäsopimus

Tämän sopimuksen solmivat psx.lv-verkkokaupan omistaja, PSX RETAIL SIA-yhtiö, rekisterinumero № 40203058955, rekisteröity Kaupparekisterissä 27.maaliskuuta 2017, juridinen osoite: Ieriķu 3, Riika, LV-1084, (tässä ja jäljempänä Myyjä), ja psx.lv-verkkokaupassa tilauksen ja oston tekevä ostaja (tässä ja jäljempänä Kuluttaja).
Etäsopimus koskee kaikkia tilauksia ja ostoksia, jotka on tehty psx.lv-verkkokaupassa.

Etäsopimuksen voimaan astuminen ja täyttämisaika

1. Etäsopimus astuu voimaan silloin, kun Kuluttaja tekee tilauksen verkkokaupassa puhelinnumeron tai muun teknillisen laitteen kautta ja kun saa Myyjältä sähköpostilla tehdyn tilausvahvistuksen.
Tilausta ja vahvistusta pidetään saatuna, kun ne ovat saatavilla osapuolille, joille ne on tarkoitettu.
Myyjä sitoutuu täyttämään etäsopimuksen ehtoja viimeistään 30 päivän kuluessa siitä päivästä, kun Kuluttaja tekee tilauksen, elleivät osapuolet ole sopineet muusta ajasta. Jos Myyjä ei voi täyttää sopimusta siitä syystä, jos Kuluttajan tilaama tavara ei ole saatavilla, Myyjä sitoutuu ilmoittamaan siitä Kuluttajalle.
2. Kunnes Kuluttaja ottaa itselleen etäsopimuksen mukaiset velvoitteet tai hyväksyy tarjouksen, Myyjä antaa Kuluttajalle selvästi ja ymmärrettävästi seuraavat tiedot:

Tavaran ominaisuus

Myytävän tavaran ominaisuudet on mainittu tavaran kuvauksessa. Lisätietoja annetaan Kuluttajan pyynnöstä verkon kautta, puhelimitse tai muilla teknologisilla keinoilla viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Tavaroiden hinnat

1. Psx.lv-verkkokaupan kaikki tavaran hinnat on mainittu euroissa (EUR), mukaan lukien ALV:n (ALV 21%). Tavaran hinta on sellainen, joka on mainittu tässä tilauksessa, kunnes velvoitteet täytetään täysimääräisesti.
2. Tavaran toimituskulut Kuluttajalle eivät sisälly tavaran hintaan.

Tilausten ajat, tavat ja toimitushinnat

1. Tavaroiden toimitus Latvian alueella on 1-4 työpäivän kuluessa tilauksen maksun jälkeen. Myyjä toimittaa tavaran Kuluttajan mainitsemaan osoitteeseen postitoimituksen sääntöjen mukaisesti ja tariffeja käyttäen, jotka on mainittu psx.lv-sivustolla Tavaroiden toimitus-osiossa. Tavaran lähetyskulut ja hinnan Kuluttaja maksaa ennen tavaran toimitusta.
Toimitushinta lisätään laskuun. Toimitusaika voi vaihtua Toimittajan erityisehdoista.
2. Jos tavara vaihdetaan tai palautetaan, kuljetuksen riskin ottaa itselleen Kuluttaja (pois tapauksen, jolloin Kuluttaja käyttää luopumisoikeuttaan tavaraa hylättäessä, silloin kaikista toimituskuluista vastaa Myyjä).

Tavaroiden tilaus

1. Myyjä sitoutuu toimittamaan ostajan tilaaman tavaran psx.lv-verkkokaupasta, ja Kuluttaja sitoutuu vastaanottamaan ja maksamaan tilatun tavaran toimitustavasta riippuen. Tavaran tilausta pidetään Kuluttajan ehdotuksena Myyjälle tehdä tämä etäsopimus tilatun tavaran toimituksesta ja Kuluttajan suostumuksella hankkia tilattua tavaraa mainitulla hinnalla. Kuluttaja tilaa tavaroita ja täyttää tilauksen vastaavan lomakkeen Myyjän psx.lv-kotisivulla.
2. Tilauksen tekemiseksi Kuluttajan tulee rekisteröityä, koska tilaukset tekevät vati rekisteröidyt käyttäjät. Rekisteröidessään käyttäjäksi psx.lv-sivustolla Kuluttaja sitoutuu antamaan oikeat henkilötiedot rekisteröimällä oman täydellisen nimensä ja käyttäen toimivaa sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa. Kun ostoprosessi päättyy, Kuluttaja saa sähköpostilla tilausvahvistuksen ja laskun, mikä on vahvistus tilauksesta; samalla edellytetään, että Myyjä on vastaanottanut ostajan tarjouksen, ja omalta puoleltaan liittynyt tähän etäsopimukseen, ja tätä etäsopimusta pidetään tehtynä Kuluttajan ja Myyjän välillä.
3. Muutoksista Kuluttajan tulee ilmoittaa Myyjälle viimeistään kahden työpäivän kuluessa tilauksen vahvistamisesta. Ellei laskun vahvistusta saavu ostajan tilauksessa mainittuun sähköpostiin, tämä tarkoittaa, ettei Myyjä ole vastaanottanut ostajan tarjouksen, eikä liittynyt tähän etäsopimukseen, eikä hänellä ole velvoitetta suorittaa ostajan sellaista tilausta. Tällöin Kuluttajan tulee varmistus, että hän on tehnyt tilauksen Myyjän vaatimusten mukaisesti ja maininnut oikein sähköpostin ja puhelinnumeron.

Tilauksen maksu

1. Siirtämällä pankin, verkkopankin kautta tai PayPal tai Stripe-maksujärjestelmissä.
Maksu tulee suorittaa 3 päivän kuluessa laskussa mainitulle tilille. Kunnes on saatu rahavaroja tilatusta tavarasta varastossa, varataan tavara 5 kalenteripäivän kuluessa tilauksen ottopäivästä. Kun Myyjä on saanut Kuluttajalta maksun, tilausta vastaanotetaan, ja Kuluttajalle lähetetään viesti siitä käyttäjän profiilissa mainittuun sähköpostiin. Vain maksun saamisen jälkeen tilausta otetaan täytettäväksi. Fyysiset henkilöt maksun suorittaessaan mainitsevat Huomautukset-osassa tilauksen numeron.
Oikeushenkilöille Myyjä tekee kauppalaskun. Ostosta pidetään maksettuna siitä hetkestä, kun raha saapuu verkkokaupan käyttötilille.

Maksun palautus

Myyjä voi peruuttaa ostoksen seuraavissa tapauksissa:
1. Valitun tavaran voi saada toimittajalta.
2. Toimitusajat ylittävät sopimuksessa olevan ajan.
3. On muita perusteltuja syitä peruuttaa osto
Maksetun ostosumman Myyjä palauttaa sille pankkitilille, josta Kuluttaja oli suorittanut maksun viimeistään 14 kalenteripäivän kuluessa.

Takuu

1. Psx.lv-verkkokaupasta ostettuihin tavaroihin koskee 1 vuoden (12 kuukauden) takuu. Tilatusta tavarasta tulee tallentaa tavarakirja, koska se on ostoksen vahvistava asiakirja. Takuu on voimassa, jos lasku-tavarakirja on tallessa. Jos on vikoja, Kuluttajalla on oikeus vaatia tavaran ilmaista korjausta tai vaihtoa.
Takuu on voimassa, jos esitetään ostoksen vahvistava asiakirja, sekä valmistajan myöntämä takuuasiakirja (jos vastaavalle tavaralle annetaan takuukortti). Takuukortti on voimassa, sillä ehdolla, että siinä selvästi ja ymmärrettävästi mainittu malli, myyntipäivä, myyjän allekirjoitus ja leima. Laskussa ja takuukortissa mainittuja tietoja ei saa muuttaa, poistaa tai korjata millään tavalla.
2. Takuuvelvoitteet kumotaan silloin, jos:
2.1.Kuluttaja on avannut audio-, videot tai tietokoneohjelmat;
2.2. Tavara, joka on tarkoitettu henkilökohtaisiin (arki-) tarpeisiin, voiton saamiseen tai muihin tarkoituksiin;
2.3.Tavaraa käytetään ilman varoituksia, jotka on mainittu käyttäjän ohjeissa;
2.4. Tavarassa on pätemättömän korjauksen jälkiä;
2.5. Oli tehty muutoksia rakenteeseen tai tavaran kaavioon;
2.6. Jos tavaran sarjanumero on muutettu, poistettu tai ei voida asentaa.
3. Takuun kumoavat vahingot:
3.1. Vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että tavaran sisään on päässyt vieraita esineitä, aineita, nesteitä tai hyönteisiä;
3.2. Luonnonmullistuksesta, tulipalosta, arkitekijöistä, satunnaisen ulkoisista tekijöistä aiheutuneet vahingot (jännitteen jyrkkä kärjistyminen sähköverkossa jne.), sekä tapaturmia;
3.3. Vahingot, jotka aiheutuivat virtaverkkojen, telekommunikaatio- ja kaapeliverkkojen parametrien standardien epäsopimattomuus, ja muut ulkoiset tekijät;
3.4. Vahingot, jotka aiheuivat epästandardien tai epälaadukkaiden kulutusaineiden, varaosien, kuluaineista, tarvikkeiden, laitteiden, tietojen erilaisten tallenteiden käytöstä.
4. Takuu ei koske kulutusaineita, tarvikkeiden (aineiden) settiä ja virtaelementtejä, jos sellaista vaihtoa edellyttää rakenne, ja se ei liity tavaran purkamiseen.
5. Kuluttajasuojalain 12.artiklan kuudes osa säätää, että kuluttaja vastaa tavaran laadun ja luotettavuuden säilyttämisestä luopumisoikeuden toteutusajan kuluessa. Maksu tavarasta palautetaan vain silloin, jos tavara sijaitsee alkuperäisessä varioimattomassa pakkauksessa, sillä ei ole visuaalisia ja teknisiä vaurioita ja se on koko setissä, missä se oli tavaran saantihetkellä. Jos sellaiset vauriot löytyvät, Myyjä voi olla vastaanottamatta tavara. Palautettu tavara ei voi olla käytetty. Myyjä vastaanottaa tavaran silloin, jos tavaralla ei ole visuaalisia ja teknisiä vaurioita ja se on koko setissä, missä se oli tavaran saantihetkellä. Jos palautettavan tavaran kunto huononi, Kuluttaja on velvollinen korvaamaan Myyjälle tappion tavaran arvon alentumisesta. Maksetun ostosumman Myyjä palauttaa sille pankkitilille, josta Kuluttaja oli suorittanut maksun viimeistään 30 kalenteripäivän kuluessa.
6. Kuluttaja kantaa vastuun tavaran arvon alentumisesta, kun tavaraa oli käytetty muihin tarkoituksiin luonteen, ominaisuuksien ja tavaran toiminnan selvittämisen lisäksi. Kuluttajalla ei ole vastuuta tavaran arvon alentumisesta, jos Myyjä ei ole ilmoittanut hänelle luopumisoikeudesta normatiivisten asiakirjojen mukaisesti, jotka säätävät kuluttajan oikeuksien suojan.

Tavaran palautuksen takuuehdot

1. Tavara alkuperäisessä pakkauksessa vaurioitta tulee toimittaa tai lähettää tilauspaketissa Latvian postilla toimiston osoitteeseen: PSX RETAIL SIA, Brivibas gatve katu 204 a, Riika, LV-1039. Jos kyseessä on hylkyä, tulee liittää kuitti kuluista tavaran lähettämiseksi takaisin.
On täytettävä tavaran palautuslomake. Jos kaikki vastaa ehtoja, Myyjä palauttaa Kuluttajalle tavarasta maksetun summan kolmenkymmenen päivän kuluessa sille pankkitilille, josta oli maksettu tilauksen summa tai muulle tilille, joka on mainittu tavaran palautuslomakkeessa.
2. Myyjä jättää itselleen oikeuden olla palauttamatta ostoksen summan, jos palautettu paketti ei vastaa Ministerien työhuoneen 20.maaliskuuta 2014 päivättyjä sääntöjä nro 255 (3.artiklan 29.kohta).
Kuluttaja ei voi käyttää luopumisoikeuttaan, jos:
Kuluttaja on avannut audio-, videot tai tietokoneohjelmat.

Tavaran luopumisoikeus ja järjestys

1. Kuluttaja on oikeutettu luopumaan yksipuolisesti etäsopimuksesta 14 kalenteripäivän kuluessa ja palauttamaan Myyjälle hankitun tavaran. Kuluttaja on oikeutettu määräajassa yksipuolisesti luopumaan sopimuksesta maksamatta viivästyskorkoa, korkoa tai vahingon korvausta. Luopumisoikeus, luopumisen järjestys ja toteutusaika määritellään Kuluttajasuojelulaissa ja 20.toukokuuta 2014 päivätyn Ministerien työhuoneen säännöissä nro 255 Etäsopimuksen säännöt.
2. Luopumisoikeuden käyttöaika lasketaan:
2.1. Jos hankitaan tavara siitä päivästä, kun kuluttaja tai kuluttajan mainitsema kolmas henkilö, joka ei ole kuljetuksen suorittaja, saa tavaran omistukseensa;
2.2. Jos kuluttaja yhdessä tilauksessa on tilannut muutaman tavaran, jotka toimitetaan erikseen, päivästä, kun kuluttaja tai kuluttajan mainitsema kolmas henkilö, joka ei ole kuljetuksen suorittaja, saa tavaran omistukseensa, saa viimeisen tavaran omistukseensa;
2.3. Jos toimitetaan tavara, johon kuuluu muutama erä tai osa, siitä päivästä, kun kuluttaja tai kuluttajan mainitsema kolmas henkilö, joka ei ole kuljettaja, saa tavaran viimeisen erän tai osan omistukseensa;
2.4. Jos tavaran toimitus on säännöllinen, siitä päivästä, kun kuluttaja tai kolmas henkilö, joka on kuluttajan mainitsema, eikä ole kuljetuksen suorittaja, saa ensimmäisen tavaran omistukseensa.
3. Kuluttajan tulee ilmoittaa Myyjälle päätöksestä luopua sopimuksesta luopumisen voimassaoloajan loppuun saakka täyttämällä luopumislomakkeen tai lähettämällä tiedoksiannon luopumisoikeuden käytöstä sähköpostilla. Aikaa pidetään noudatettuna, jos Kuluttaja on lähettänyt luopumislomakkeen tai tiedoksiannon luopumisoikeuden käytöstä Myyjälle sen umpeutumiseen saakka.
Kuluttajan tulee todistaa luopumisoikeuden käyttö. Myyjällä on oikeus antaa Kuluttajalle mahdollisuuden täyttää ja antaa luopumisoikeuden lomake tai tiedoksianto luopumisoikeuden käytöstä sähköisesti Myyjän sivustolla. Tällöin käyttäen vakituista tallenninta (mm. Sähköpostia) Myyjä ilmoittaa Kuluttajalle luopumisen saamisesta.
4. Kuluttaja lähettää tai luovuttaa tavaran takaisin Myyjälle ilman perusteettomia viivästyksiä, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on lähettänyt Myyjälle luopumista koskevan lomakkeen tai tiedoksiannon luopumisoikeuden käytöstä.
5. Aikaa pidetään noudatettuna, jos tavara on lähetetty takaisin 14 päivän kuluessa. Tämä vaatimus koskee tapauksia, kun Myyjä ehdottaa vastaanottavansa tavaran takaisin. Ilman perusteetonta viivästystä mutta enintään 14 päivän kuluessa päivästä, jolloin hän on saanut tiedot Kuluttajan päätöksestä luopua sopimuksesta Myyjä palauttaa Kuluttajalle tämän maksaman summan vähennettynä toimituskuluilla. Myyjä palauttaa mainitun summan käyttäen samaa maksutapaa, jota Kuluttaja on käyttänyt, pois lukien tapaukset, kun Kuluttaja hyväksyy toisen maksutavan, ja Kuluttajan ei tarvitse maksaa sellaisesta maksutavasta. Kuluttaja kattaa välittömät kulut tavaran palautuksesta, pois lukien tapaukset, jolloin Myyjä hyväksyy maksavansa sellaiset kulut tai hän on jäänyt ilmoittamatta Kuluttajalle siitä, että sellaisista kuluista vastaa Kuluttaja.
6. Kuluttaja ei voi käyttää luopumisoikeutta tilanteissa, jolloin etäsopimuksen 22.kohdan mukaan mm. jos
6.1. Palvelun tarjoaminen on päättynyt, ja se on alkanut ennen luopumisoikeuden voimassaoloajan päättymistä, jos Kuluttaja on hyväksynyt ja vakuuttanut selvästi, että hän menettää luopumisoikeuden siitä päivästä, kun sopimus palvelun tarjoamisesta täytetään täysimääräisesti;
6.2. Tavaran tai palvelun hinta riippuu rahoitusmarkkinan vaihteluista, jotka Myyjä tai palveluntarjoaja ei voi valvoa, ja jotka voivat tapahtua luopumisoikeuden ajan kuluessa;
6.3. Tavara valmistetaan Kuluttajan ohjeiden mukaan tai tavara on selvästi henkilöllistetty;
6.4. Tavara menee pilalle heti tai sen säilyvyysaika päättyy pian;
6.5. Kuluttaja on avannut audio-, video- tai tietokoneohjelmien pakkauksen;
6.6. Sopimus on tehty digitaalisten tallenteiden toimituksesta, joita ei toimiteta yksittäisellä tallentimelle, jos digitaalisten tietojen toimitus on alkanut selvästi etukäteen Kuluttajan suostumuksella ja kun on saatu vahvistus luopumisoikeuden menetyksestä.
7. Lähettämällä Myyjälle reklamaation tavaran sopimattomuudesta sopimuksen ehtoja, Kuluttaja liittää ilmoitukseen ostoksen todistavan asiakirjan kopion. Kuluttaja vastaa tavaran laadun ja luotettavuuden säilyttämisestä luopumisoikeuden pätevyysajan kuluessa.

Sopimus on laadittu noudattaen seuraavia normatiivisia asiakirjoja:

Kuluttajasuojelulaki.
20.Toukokuuta 2014 päivätyt Ministerien työhuoneen säännöt nro 255 Etäsopimuksen säännöt
Kuluttajan ja Myyjän väliset suhteet säädetään tässä etäsopimuksessa sekä Latvian tasavallan oikeudellisissa asiakirjoissa.
Jos on kysyttävää tai on erimielisyyksiä, Kuluttaja ottaa yhteyttä Myyjään puhelimitse tai sähköpostilla. Osapuolet ratkaisevat kaikki erimielisyydet neuvottelemalla mahdollisuuksien mukaan. Ellei se osoittaudu mahdottomaksi, riita luovutetaan oikeuden käsittelyyn Latvian tasavallan lain mukaisesti.
Tekemällä tilauksen psx.lv-verkkokaupassa Kuluttaja todistaa, että hän on tutustunut tämän Sopimuksen ehtoihin ja sitoutuu täyttämään ja noudattamaan ne. Kuluttajaa tiedotetaan, että Myyjä on oikeutettu milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa tämän Sopimuksen ehtoja.